ستوري مجلي لسمه ګڼه چاپ شوه

د  ستوری مجلې د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ

 


عرفان الله کوټوال د تنر کلی ـ طلائی بانډه د خاص کونړ ولسوالي د کونړ ولایت / افغانستان ټیلیفون :772931465-0093 E-mail: [email][email protected][/email]

 

د  ستوری مجلې د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ