د ستوری مجلې اتمه ګڼه چاپ او پر لیکه شوه


عرفان الله کوټوال

د تنر کلی ـ طلائی بانډه

د خاص کونړ ولسوالي

د کونړ ولایت / افغانستان

ټیلیفون :772931465-0093

E-mail: [email][email protected][/email]


[iframe2][/iframe2]