په کولن کی دډاکتر کبير ستوری د دریم تلين ياد غونډه


په جرمنی کی د کونړ د ځوانانو کولتوری ټولنه د خپلو کولتوری او ادبي هلو ځلو په لړ کی د 2009 ع کال د Mai د مياشتی په نهمه (9 ) نېټه دشنبی (خالی) په ورځ د مازيګر په شپږو(18:00 Uhr) : بجو د کولن په ښار کی دهیواد، پښتنی کولتور او ادب ریښتیني خدمتګار ارواښاد ډاکتر کبير ستوری د دریم تلين ياد غونډه او ازاده مشاعره جوړوی.

دکونړ د ځوانانو کولتوری ټولنه پدی وسیله په درنښت سره ټولو درنوهیواد والو، د پښتو ادب او دارواښاد ستوری مینه والو ته ته پدی غونده کې د ګډون بــلــنــه ورکوی.

په درنښت

د کونړ د ځوانانود کولتوری ټولنى دکار ډله

د غونډی ځای:

Roggendorfer Schützenheim

Berschstr.79

50769 Köln (Roggendorf/Thenhoven) By Köln Chorweiler

د لاری د پيداکول:

Von Bonn :A555 Richtg. Köln, und Von Frankfurt: A3 Richtg. Köln

>> A4 Richtg. Aachen >> >>A4 in Richtg. Aachen, Düsseldorf, >>A1 in Richtung Düsseldorf, Dortmund, >>A57 Richtg. Krefeld, Neuss, Düsseldorf.

Ausfahrt (26) Worringen.

Von Mönchengladbach: A52 >> A57 Richtg. Köln >>Ausfahrt >>Worringen

Von Oberhausen: A3 Richtung. Köln >> A1 Aachen >> A57 Richtg. Krefeld >> Ausfahrt Worringen.

Von Aachen: A4 Richtung Köln >> A1 in Richtung Düsseldorf, Dortmund, >>A57 Richtg. Krefeld, Neuss, Düsseldorf.

Ausfahrt (26) Worringen.

>> Fahren Sie weiter auf die Worringer Landstraße (L183N). >> Kreisverkehr 1. Ausfahrt >> Straberger Weg >>Sinnersdorfer Straße (L183)>> Walter-Dodde-Weg >> Berschstr.79 (Roggendorfer Schützenheim)