ستوری صاحب په قوم مین پښتون و

كه د ستوري صاحب په شان نور په قوم مېن پښتانه په پښتنو كې پيدا شي، د پښتون او پښتنو مسئلې به زر حل شي .

اسفندريار ولي خان

د عوامی نشنل ګوند مرکزی صدر