پښتون قام دپاره يو ښه مبارز نه

نن موږ دا احساس كولى شو، چې موږ د يو ډېر ښه پښتون قام دپاره يو ښه مبارز نه محرومه شو. الله دې ډاكتر كبير ستوري ته په جنت الفردوس كې ځاى وركړي. د هغه د كورنۍ غړيو ته د زړه ته صبر وركړي او موږ ته توفيق راكړي، چې د هغه مشن جاري وساتو او تر تكميله يې ورسوو.

رشيد احمد

پروډيوسر ريډيو پاكستان، پېښور