د پښتون قامي وحدت

د پښتنو د اسمان ځلانده ستورى ډوب شو. الله تعالى دې موږ ته د هغه مشن “د پښتون قامي وحدت” د حاصلولو توفيق راكړي. الله تعالى نه به د هغه د ارمانونو دنيا د اّبادولو دعا كوو. .