د پښتنو د ملي يووالي دپاره يې

د قدر وړ ورور كبير ستورى، چې يو نوميالى پښتون و او د پښتو او پښتونولۍ او د پښتنو د ملي يووالي دپاره يې د خپل وس خدمتونه كړي او په مړينه به يې نه يوازې كورنۍ غمجنه وي، بلكې د ټول پښتون قوم دپاره قدر شخصيت يوه ستره ضايعه ده. روح دې يې ښاد وي.

محمد عثمان زيارمل

د افغان ملت ملي مترقي

ګوند د نظريې باني