د پښتنو د حقوقو لپاره يې مبارزه

استاد ستورى د اسمان د ځلېدونكي ستوري په شان زموږ د هېواد د مبارزې په لاره كې كوټلي ګامونه اخيستلي دي او د پښتنو د حقوقو لپاره يې مبارزه كړې ده.

فضل الرحمان فاضل

(په بن كې د افغانستان قونسل)