د واك فونډېشن د غمرازۍ پېغام

د پښتانه ليكوال، څېړونكي او سياستوال ارواښاد ډاكتر كبير ستوري د مړينې له كبله هغه ارواښاد ته د لوى خداى له درباره جنتونه او د هغوى كورنۍ او ملګرو ته د زړه صبر غواړم.

انجنير محمد انعام واك

د واك فونډېشن مشر ناروې